Galeria zdjęciowa / Photo gallery

Dziękujemy za drugą edycję konferencji kaliskiej i zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęciowej z pażdziernika 2017 roku: czekamy na kolejną edycję w 2019!

 

ŻYCIE ARTYSTYCZNE PROWINCJI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ  W DRUGIEJ POŁOWIE  XIX I POCZĄTKACH XX WIEKU: PRZEMIANY, FORMY i FUNKCJE

 ARTISTIC LIFE OF A PROVINCE IN CENTRAL EUROPE  IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH AND AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY: TRANSFORMATIONS, FORMS AND FUNCTIONS

Konferencja międzynarodowa / International symposium Kalisz, 19 – 20 października 2017 / 19th – 20th October, 2017