KALENDARZ/TIMELINE

1
CZERWIEC 2018 – 15 LISTOPADA 2018: przyjmowanie zgłoszeń
JUNE 2018 – 15th November, 2018: deadline for abstracts

2
STYCZEŃ 2019: zamknięcie programu i powiadomienie uczestniczek i uczestników o przyjęciu
JANUARY 2019: final programme of the conference and letters of acceptance

3
MARZEC 2019: newsletter konferencyjny, publikacja programu
MARCH, 2019: conference newsletter, final programme to be published

4
CZERWIEC 2019: przygotowanie przewodnika konferencyjnego

JUNE, 2019: preparation of the official Conference Guide

5
WRZESIEŃ 2019: newsletter konferencyjny nr 2
SEPTEMBER, 2019: conference newsletter no 2

6
PAŹDZIERNIK 2019: witamy w Kaliszu!
OCTOBER 2019: welcome to Kalisz!