KOMITET NAUKOWY/SCIENTIFIC COMITEE

Komitet Naukowy:

Prof. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Prof. Piotr Łuszczykiewicz (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM)

Prof. Jerzy Malinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. Olimpia Mitric (Universiytet w Suczawie)

Prof. Beate Störtkuhl (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa)

Prof. Krzysztof Walczak (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)