PROGRAM/PROGRAMME

DAY I / DZIEŃ PIERWSZY Kalisz_2019_Programme_Program
18th OCTOBER 2019 / 18. PAŹDZIERNIKA 2019

 ARTISTIC AND CULTURAL CONTACTS BETWEEN
AND WITHIN POLITICAL BLOCS: EXHIBITIONS, ACTORS, CULTURAL POLITICS AND ITS MEDIA

* Conference venue: Faculty of Pedagogy and Arts, Adam Mickiewicz University, Kalisz, main building.
Nowy Świat street no. 28/30, rooms E 236, E 235 [ground floor, eastern wing]

* Miejsce obrad: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Kaliszu, gmach główny, ul. Nowy Świat 28/30, sale E 236, E 235 [parter, skrzydło wschodnie]

 

8:30 – 09:30 – Registration – main hall / Rejestracja uczestników – hall główny

CONFERENCE OPENING / OTWARCIE KONFERENCJI

sala / room E 236

09:30 – 10:00 – Opening and official greetings from Organizers / Otwarcie konferencji i powitanie uczestników oraz gości / Delegates of the Kalisz’s municipal administration / Przedstawiciele władz miasta / Organizers / Organizatorzy: President of the Kalisz Society of Friends of Sciences / Przewodniczący Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prof. Krzysztof Walczak; Dean of the Faculty of Pedagogy and Arts, Adam Mickiewicz University in Kalisz / Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, prof. Piotr Łuszczykiewicz; Programme Directors / kierownicy programowi: Anna Tabaka, Makary Górzyński

10:00 – 11:00 – Introductory lecture / Wykład wprowadzający, Joanna Kordjak, Narodowa Galeria Sztuki “Zachęta”, “Gdzie jest Twoja Francja?” Geografia artystyczna w okresie zimnej wojny  / “Where is your France?Artistic geography during the Cold War

11:00 – 11:30 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

SESSION I / SESJA I / room / sala E 236
PLATORMS OF COMPETITION, PLATFORMS OF POLITICS:
ART EXCHANGES AT BIENNIALS AND TRIENNIALS

11:30-13:00, including discussion
Chair / Prowadzący: prof. Beate Störtkuhl, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg / Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

11:30-11:50, Francesca Zanella, University of Parma, Artists and designers from east central Europe at the Milan Triennale during the 50s and the 60s: diplomatic relations and ideological debates on the role of art and design

11:50-12:10, Veronika Rollová, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Ceramics Symposiums as Platforms of International Artistic Contacts in Central Europe in the 1960s.

12:10-12:30, Wiktor Komorowski, The Courtauld Institute of Art, London, Impossible Transnationalism? Socialist Competition and The International Print Biennial In Krakow

12:30 – 13:00 – DISCUSSION / DYSKUSJA

13:00 – 13:50 – LUNCH BREAK / PRZERWA OBIADOWA

SESSION II / SESJA II / room / sala E 236
ARTISTIC EXCHANGES, CULTURAL POLITICS,
ITS MEDIA AND RECEPTION (in two parts)

13:50-16:50, including discussions and coffee break / z uwzględnieniem dyskusji i przerwy
Chair / Prowadzący: Prof. Jerzy Malinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University (UMK)

13:50-14:10, Viktória Popovics, Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest, Polish-Hungarian artistic exchange in the 1970’s

14:10-14:30, Dora Derado, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split,
The Transposition of Readymade Strategies into the Socialist Republic of Croatia

14:30-14:50, Camilla Larsson, Södertörn university, Stockholm, Politics of Appearance: Tadeusz Kantor in Sweden, 1958-2014

14:50 – 15:20 – DISCUSSION / DYSKUSJA

15:20 – 15:40 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

15:40-16:00, Matus Adrian-George, European University Institute, Florence,
Breaking the Law: Radio Free Europe in Hungary and Romania

16:00-16:20, Anna Dzierżyc-Horniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, „To były ciekawe przygody i takie jakby darowane…” Galeria Foksal na brytyjskich salonach (English-print copy will be available)

16:20 – 16:50 – DISCUSSION / DYSKUSJA

17:00 – 17:30 – EXHIBITION OPENING / OTWARCIE WYSTAWY „GRAFIKA 2019. NAGRODY FUNDACJI IM. TADEUSZA KULISIEWICZA” / „GRAPHICS 2019. TADEUSZ KULISIEWICZ FOUNDATION AWARDS” / uniwersytecka Galeria im. prof. A. Niekrasza, gmach WPA UAM / Gallery of prof. A. Niekrasz, WPA-UAM (University) building.

17:50 – 19:00The Kalisz’s urban history: an introductory guided tour / Krótkie oprowadzanie studialne po historycznym Kaliszu; for registration please contact the main registration desk located in the main hall / rejestracja do grup wycieczkowych – prosimy o kontakt z punktem rejestracyjnym konferencji w hallu głównym. Guides / Przewodnicy: Joanna Bruś, Makary Górzyński (2 groups / 2 grupy) / ca. 2 kilometres of walk, with conversatory stops; ok. 2-kilometrowy spacer z postojami, przeznaczonymi na konwersatoria.

19:15 – OFFICIAL DINNER / UROCZYSTA KOLACJA DLA UCZESTNIKÓW

Please accept our invitation to visit one of the Kalisz’s architectural landmarks of the interwar reconstrucion period: the new Town Hall (1920-1927), where the official reception will be organised (Restaurant „Ratuszowa”) / Uczestników sesji wygłaszających referaty prosimy o przyjęcie zaproszenia do odwiedzin w gmachu międzywojennego kaliskiego ratusza (1920-1927), jednego z architektonicznych symboli odbudowy miasta po 1914 roku (restauracja „Ratuszowa”).

DAY II / DZIEŃ DRUGI

19th OCTOBER 2019 /19 PAŹDZIERNIKA 2019

ARTISTS, THEIR STRATEGIES AND CULTURAL POLITICS
OF THE SOCIALIST STATES IN THE POST-1945 REALITIES

10:00 – 17:15

SESSION III / SESJA III / room / sala E 236
NOWE INSTYTUCJE I STRATEGIE WYMIANY KULTURALNEJ
W PIERWSZYCH LATACH PO DRUGIEJ WOJNIE
ŚWIATOWEJ:
PRZYPADEK POLSKI /
(
NEW INSTITUTIONS AND STRATEGIES
OF CULTURAL EXCHANGE IN THE POSTWAR DECADE:
A POLISH CASE STUDY)

10:00-11:30, including discussion
Chair / Prowadzący: Prof. Piotr Łuszczykiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz University (UAM)

10:00-10:20, Anna Wierzbicka, Instytut Sztuki PAN, The Activity of the Bureau for the Cooperation with Foreign Countries in the years 1944-1950

10:20-10:40, Anna Zelmańska-Lipnicka, Instytut Sztuki PAN, Wymiana kulturalna między Polską i Francją w latach 1945-1949 na podstawie dokumentacji Ministerstw: Kultury
i Sztuki, i Spraw Zagranicznych
(English-print copy will be available)

10:40-11:00, Anna Agnieszka Szablowska, Instytut Sztuki PAN, Zapomniany udział przedstawicieli École de Paris w I Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w 1950 roku
(English-print copy will be available)

11:00 – 11:30 – DISCUSSION / DYSKUSJA

11:30 – 12:00 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

SESSION IV / SESJA IV / room / sala E 236
ARTISTS, THEIR STRATEGIES AND THE CULTURAL POLITICS
OF THE SOCIALIST STATES IN THE POST-1945 CENTRAL EUROPE

12:00-14:00, including discussion
Chair / Prowadzący: Prof. Olimpia Mitric, Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie / Stefan cel Mare University of Suceava

12:00-12:20, Anna Tabaka, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Poglądy Tadeusza Kulisiewicza w świetle materiałów z kaliskiego archiwum artysty. Polityka i sztuka (English-print copy will be available)

12:20-12:40, Petra Skarupsky, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski,
Exhibition of Works by Tadeusz Kulisiewicz in Czechoslovakia (1972)

12:40-13:00, Katalin Cseh-Varga, University of Vienna, Artist Sketchbooks and Diaries. Thinking about Art in Times of Information Blockade

13:00 – 13:40 – DISCUSSION / DYSKUSJA

13:45 – 14:30 – LUNCH BREAK / PRZERWA OBIADOWA

SESSION V / SESJA V / room / sala E 236
WYBORY I DROGI ARTYSTÓW A PAŃSTWOWE POLITYKI KULTURALNE: POSZUKIWANIE WOLNOŚCI /
(
STRATEGIES OF ARTISTS AND CULTURAL POLITICS OF THE STATE:
IN SEARCH FOR FREEDOM)

14:30-16:30, including discussion
Chair / Prowadzący: dr Joanna Bruś (KTPN)

14:30-14:50, Olimpia Mitric, Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie, Ion Irimescu – rzeźbiarz jednego wieku (1903-2005) (English-print copy will be available)

14:50-15:10, Olga Dianova, SS Cyril and Methodius Theological Institute, Cultural identity
of Russian diaspora in Łódź after World War II

15:10-15:30, Joanna Szczepanik, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture, A strategy of over-identification as a tool to protect artistic freedom. A case of Neue Slowenische Kunst collective

15:30-15:50, Katarzyna Kułakowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Wolność w systemie zniewolenia. O początkach Teatru Wiejskiego „Węgajty”
(English-print copy will be available)

15:50 – 16:30 – DISCUSSION / DYSKUSJA

16:15/16:30[1] – 16:50 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

SESSION VI / SESJA VI / room / sala E 235
ARCHITECTS AND POLITICS OF ARCHITECTURE:
EXCHANGES AND IDEOLOGIES

14:30-16:00, including discussion
Chair / Prowadzący: mgr Makary Górzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, KTPN / Institute of Art History, University of Warsaw, KTPN

14:30-14:50, Rita Karácsony & Zorán Vukoszávlyev, Department of History of Architecture and Monument Preservation, Budapest University of Technology and Economics, Hungary,
“The Danes”. The influence of the Danish Group on designing architecture in Hungary in the 1940s and 1950s.

14:50-15:10, Marek Czapelski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego,
Former protagonistsof socialist realism recount of the history of architecture.

15:10-15:30, Joanna Nikel, Uniwersytet Wrocławski, Between Modernism and Socialist Realism: Reception of the Bauhaus in the Soviet Occupation Zone in Germany in years 1945-1949

15:30-15.50, Alicja Gzowska, Narodowy Instytut Architektury, Against all odds?! International activities of Polish urbanist and scholar Piotr Zaremba (1910-1993)

15:50 – 16:30 – DISCUSSION / DYSKUSJA

16:15/16.30 – 16:50 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

16:50 – 17:00, CONFERENCE CLOSURE / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
/ sala/ room E 236

[1] The Session number VI will be closed at 16:15 / Sesja nr VI skończy się o godzinie 16:15.